English Name
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
Time
1987–2020
Details from Source

Already linked to 1 core party

Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚ÄĒ Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚ÄĒ Democratic Party
since 2000

Indirectly linked to these 38 parties in datasets

Manifesto Project
SDKDS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia - Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democartic Party
2002–2012
1 Jan 13
ParlGov
SDKUDS
· Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union -- Democratic Party
2002–2014
31 Dec 12
Wikipedia
Sldekrni
· Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2000–2020
8 Jul 18
Slovensk√° demokratick√° a krestansk√° √ļnia; Slovensk√° demokratick√° a krestansk√° unia‚ÄĒDemokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union; Slovak Democratic and Christian Union‚ÄĒDemocratic Party
2002–2014
10 Apr 14
CLEA
SDK
Slovensk√° Demokratick√° a KresŇ•ansk√° √önia
Slovak Democratic and Christian Union
2002–2002
8 Jan 17
CLEA
SDKDS
Slovensk√° Demokratick√° a KresŇ•ansk√° √önia - Demokratick√° Strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2006–2016
8 Jan 17
EJPR PDY
SDKDS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia -Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union-Democratic Party
2002–2012
10 Apr 14
V-Party
SDKUDS
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2002–2012
7 Mar 20
Wikipedia tags
SDKU DS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚ÄĒ Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚ÄĒ Democratic Party
2000–2018
2 Sep 22
CHISOLS
SDKU
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2001–2006
2 Nov 18
DPI
SDKU
original name missing
SlovenskÔŅĹ DemokratickÔŅĹ Krest'anskÔŅĹ ÔŅĹnia
2003–2006
13 Jul 18
original name missing
SlovenskÔŅĹ DemokratickÔŅĹ Krest'anskÔŅĹ ÔŅĹnia_DemokratickÔŅĹ Strana
2007–2012
6 Sep 18
ESS prtc*
SDKU DS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚ÄĒ Demokratick√° strana
SDKU Slovak Democratic Christian Union
2004–2018
9 Jun 20
ESS prtv*
SDKU DS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚ÄĒ Demokratick√° strana
SDKU Slovak Democratic Christian Union
2004–2012
9 Jun 20
Kitschelt (2013)
SKDUDS
Slovensk√° demokratick√° a kres?ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
2008–2009
13 Jun 14
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2007–2010
11 Jul 16
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
2011–2012
18 Sep 18
PPMD (2006)
SKDU
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2002–2004
16 Mar 15
WhoGov
SDKUDS
Slovensk√° demokratick√° a krestansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2003–2011
28 Dec 20
CSES-IMD
SDKU DS
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
2010–2016
14 Apr 19
Elections Global
SDKUDS
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2002–2012
8 Feb 19
EPAC (2018)
SDKUDS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2010–2010
29 Oct 14
ERDDA (2013)
SDKU
Slovensk? Demokratick? a Krest'ansk? Unia
Slovak Democratic and Christian Union
2002–2010
31 Jan 13
euandi (GPS)
SDKUDS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia
english name missing
2014–2014
8 Feb 19
EU-NED
SDKU
Slovenska demokraticka a krestanska unia -
Demokraticka strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
1987–2020
11 Jul 22
EU-NED
SDKUDS
Slovenska demokraticka a krestanska unia - Demokraticka strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
1987–2020
11 Jul 22
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
1998–2006
5 Mar 20
Jennings / Wlezien
SKDUDS
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2006–2012
22 May 18
KUREP (2012)
SDKU
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2007–2008
28 Jun 14
Leaders Global
SDKUDS
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2000–2011
27 Mar 21
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
2000–2014
28 Apr 19
PAGED
SDKU DS
original name missing
english name missing
2002–2012
28 Jun 22
PIP
SDK
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union - Democartic Party
1998–2016
17 Jul 19
PPMD (all)
SKDU
Slovak Democratic and Christian Union
english name missing
2006–2006
7 Mar 20
PPMD (all)
SKDDS
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
english name missing
2006–2006
7 Mar 20
TAESD
SDKU
original name missing
english name missing
2012–2012
7 Apr 23
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana (SDK√ö‚ÄďDS)
Democratic Party
2014–2014
8 Mar 16
Schlager / Weisblatt
SDKU
Slovenská Demokratická a Krest’anská Únia
Slovak Democratic Coalition and Christian Union
1998–2006
8 Jul 18added: July 11, 2022, 11:50 p.m. — updated: July 11, 2022, 11:50 p.m.