English Name
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
Time
2000–2011
Details from Source

Already linked to 1 core party

Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚ÄĒ Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚ÄĒ Democratic Party
since 2000

Indirectly linked to these 38 parties in datasets

Manifesto Project
SDKDS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia - Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democartic Party
2002–2012
1 Jan 13
ParlGov
SDKUDS
· Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union -- Democratic Party
2002–2014
31 Dec 12
Wikipedia
Sldekrni
· Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2000–2020
8 Jul 18
Slovensk√° demokratick√° a krestansk√° √ļnia; Slovensk√° demokratick√° a krestansk√° unia‚ÄĒDemokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union; Slovak Democratic and Christian Union‚ÄĒDemocratic Party
2002–2014
10 Apr 14
CLEA
SDK
Slovensk√° Demokratick√° a KresŇ•ansk√° √önia
Slovak Democratic and Christian Union
2002–2002
8 Jan 17
CLEA
SDKDS
Slovensk√° Demokratick√° a KresŇ•ansk√° √önia - Demokratick√° Strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2006–2016
8 Jan 17
EJPR PDY
SDKDS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia -Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union-Democratic Party
2002–2012
10 Apr 14
V-Party
SDKUDS
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2002–2012
7 Mar 20
Wikipedia tags
SDKU DS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚ÄĒ Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚ÄĒ Democratic Party
2000–2018
2 Sep 22
CHISOLS
SDKU
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2001–2006
2 Nov 18
DPI
SDKU
original name missing
SlovenskÔŅĹ DemokratickÔŅĹ Krest'anskÔŅĹ ÔŅĹnia
2003–2006
13 Jul 18
original name missing
SlovenskÔŅĹ DemokratickÔŅĹ Krest'anskÔŅĹ ÔŅĹnia_DemokratickÔŅĹ Strana
2007–2012
6 Sep 18
ESS prtc*
SDKU DS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚ÄĒ Demokratick√° strana
SDKU Slovak Democratic Christian Union
2004–2018
9 Jun 20
ESS prtv*
SDKU DS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚ÄĒ Demokratick√° strana
SDKU Slovak Democratic Christian Union
2004–2012
9 Jun 20
Kitschelt (2013)
SKDUDS
Slovensk√° demokratick√° a kres?ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
2008–2009
13 Jun 14
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2007–2010
11 Jul 16
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
2011–2012
18 Sep 18
PPMD (2006)
SKDU
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2002–2004
16 Mar 15
WhoGov
SDKUDS
Slovensk√° demokratick√° a krestansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2003–2011
28 Dec 20
CSES-IMD
SDKU DS
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
2010–2016
14 Apr 19
Elections Global
SDKUDS
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2002–2012
8 Feb 19
EPAC (2018)
SDKUDS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
2010–2010
29 Oct 14
ERDDA (2013)
SDKU
Slovensk? Demokratick? a Krest'ansk? Unia
Slovak Democratic and Christian Union
2002–2010
31 Jan 13
euandi (GPS)
SDKUDS
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia
english name missing
2014–2014
8 Feb 19
EU-NED
SDKUDS
Slovenska demokraticka a krestanska unia - Demokraticka strana
Slovak Democratic and Christian Union ‚Äď Democratic Party
1987–2020
11 Jul 22
EU-NED
SDKU
Slovenska demokraticka a krestanska unia -
Demokraticka strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
1987–2020
11 Jul 22
EU-NED
SDKUDS
Slovenska demokraticka a krestanska unia - Demokraticka strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
1987–2020
11 Jul 22
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
1998–2006
5 Mar 20
Jennings / Wlezien
SKDUDS
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2006–2012
22 May 18
KUREP (2012)
SDKU
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union
2007–2008
28 Jun 14
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
2000–2014
28 Apr 19
PAGED
SDKU DS
original name missing
english name missing
2002–2012
28 Jun 22
PIP
SDK
original name missing
Slovak Democratic and Christian Union - Democartic Party
1998–2016
17 Jul 19
PPMD (all)
SKDU
Slovak Democratic and Christian Union
english name missing
2006–2006
7 Mar 20
PPMD (all)
SKDDS
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party
english name missing
2006–2006
7 Mar 20
TAESD
SDKU
original name missing
english name missing
2012–2012
7 Apr 23
Slovensk√° demokratick√° a kresŇ•ansk√° √ļnia ‚Äď Demokratick√° strana (SDK√ö‚ÄďDS)
Democratic Party
2014–2014
8 Mar 16
Schlager / Weisblatt
SDKU
Slovenská Demokratická a Krest’anská Únia
Slovak Democratic Coalition and Christian Union
1998–2006
8 Jul 18added: March 27, 2021, 12:27 a.m. — updated: March 27, 2021, 12:27 a.m.