English Name
Taiseikai
Time
1890–1891
Link
· GGA
Details from Source

Already linked to 1 core party

Taiseikai
Taiseikai
1890–1892

Indirectly linked to these 2 parties in datasets

PolCon
Ta
original name missing
Taisekai
1890–1892
11 Mar 17
Elections Global
Ta
Taiseikai
Taiseikai
1890–1890
19 Mar 20added: Aug. 19, 2019, 6:35 p.m. — updated: Dec. 15, 2023, 12:08 p.m.