English Name
Taisekai
Time
1890–1892
Details from Source

Already linked to 1 core party

Taiseikai
Taiseikai
1890–1892

Indirectly linked to these 2 parties in datasets

Wikipedia
GGA
· original name missing
Taiseikai
1890–1891
19 Aug 19
Elections Global
Ta
Taiseikai
Taiseikai
1890–1890
19 Mar 20added: March 11, 2017, 4:15 p.m. — updated: March 12, 2021, 11:15 a.m.