# Years Size Links
AE 1987–2020
XANA 1987–2020
DIANA 1987–2020
DIMAR 1987–2020
DIKKI 1987–2020
Greece the Other Way 1987–2020
Greek European Citizens 1987–2020
ELLINIKI LYSI 1987–2020
Greek Solution 1987–2020
ENKENT 1987–2020
MERA 1987–2020
KINAL 1987–2020
KINAL 1987–2020
KEK 1987–2020
KKE 1987–2020
Course of Freedom 1987–2020
LAE 1987–2020
LAOS 1987–2020
LAOS 1987–2020
CHRYSIAYGI 1987–2020
Golden Dawn 1987–2020
ND 1987–2020
The Liberals 1987–2020
OIKPRAS 1987–2020
PASOK 1987–2020
ANOIX 1987–2020
POLAN 1987–2020
SYRIZA 1987–2020
SYN 1987–2020
POTAMI 1987–2020