# Years Size Links
Ac 2007–2012 7.0%
CiAc 2003–2012 29.8%
Co 1921–1952 13.3%
DePa 1943–1957 33.3%
Li 1953–2012 68.9%
Li 1999–2012 15.8%
NaIn 1975–1978 10.5%
NaUn 1928–2012 73.3%
No 1943–1944 20.0%
Op 1935–1958 34.9%
OpanCa 1934–1934 41.9%
PeUn 1979–1994 7.0%
Re 1928–1935 16.3%
Re 1913–1966 41.9%
ReNa 1932–1959 95.6%
SoChUn 1979–2012 50.9%
SoDePa 1947–1952 8.9%
VaPofoCo 1943–1948 10.9%