English Name
Struggle of the Patriotic Filipino Masses
Time
1998–2001
Share
25.0% in 1998
Wikipedia
· LAMMP
Party Facts ID
4601
Predecessor

  1998 · KMB
  1998 · LDP
  1998 · PDP โ€” Laban

Successor

New party: no

Already linked to 7 parties

Wikipedia
LangMaMaPi
· Laban ng Makabayang Masang Pilipino
Laban ng Makabayang Masang Pilipino
1991–2001
8 Jul 18
V-Party
LAMMP
original name missing
Struggle of the Patriotic Filipino Masses
1998–1998
7 Mar 20
Wikipedia tags
LAMMP
Laban ng Makabayang Masang Pilipino
Struggle of the Patriotic Filipino Masses
1998–2001
2 Sep 22
original name missing
Laban ng Makabayang Masang Pilipino
1999–2001
26 Aug 17
original name missing
Struggle of the Philippines Masses
1996–2004
27 Sep 16
World Values Survey
LAMMP
LAMMP
NA
2000–2004
7 Jul 17
Elections Global
LAMMP
Struggle of the Patriotic Filipino Masses
Struggle of the Patriotic Filipino Masses
1998–1998
8 Feb 19