English Name
1 percent
Time
since 1750
Party Facts ID
2538
Predecessor

Successor

New party: unknown

Already linked to 30 parties

Manifesto Project
Co
Comprom铆s-Q
Commitment-Q
2011–2011
16 Jul 16
ESS prtc*
perc
1 percent
PNC (Nueva Canaria)
2016–2016
9 Jun 20
EPAC (2018)
Aralar
Aralar
Aralar
2011–2016
12 Nov 14
EPAC (2018)
CUP
Candidatura d'Unitat Popular
Popular Unity Candidacy
2011–2016
14 Jul 18
EPAC (2018)
AGE
Alternativa Galega de Esquerda
Galician Alternative of the Left
2011–2016
11 Nov 18
EPAC (2018)
SI
Solidaritat Catalana per la Independencia
Catalan Solidarity for Independence
2011–2016
12 Nov 14
EPAC (2018)
Bildu
La coalici贸n Bildu
Bildu coalition
2011–2016
12 Nov 14
Laver / Hunt
PRD
Democratic Reformist Party
english name missing
1992–1992
8 Feb 19
Mackie / Rose (1991)
PaRaIn
Partido Radical-Socialista Independiente
Independent Radical Socialist Party
1931–1933
19 Nov 15
Mackie / Rose (1991)
FaEs
Falange Espanola
Falange
1933–1936
19 Nov 15
Mackie / Rose (1991)
POUM
Partido Obrero de Unifrcacion Marxista - POUM
Workers' Party of Marxist Unification
1936–1936
10 Nov 18
Mackie / Rose (1991)
PaSi
Partido Sindicalista
Syndicalist Party
1936–1936
19 Nov 15
Mackie / Rose (1991)
UDCA
Uni贸 Democr谩tica de Catalunya-UDC
Democratic Union of Catalonia
1977–1977
28 Jun 14
Mackie / Rose (1991)
PSG
Partido Socialista Galego-PSG
Galician Socialist Party
1977–1991
28 Jun 14
Mackie / Rose (1991)
BNPG
Bloque Nacional Popular Galego-BNPG
Galician National Popular Block
1977–1986
28 Jun 14
Mackie / Rose (1991)
PaCa
Partido Carlista
Carlist Party II
1977–1982
28 Jun 14
Mackie / Rose (1991)
AlNadeJu
Alianza Nacional 18 del Julio
National Alliance
1977–1979
28 Jun 14
Mackie / Rose (1991)
FuNu
Fuerza Nueva
New Force
1977–1982
28 Jun 14
Mackie / Rose (1991)
PCC
Partit de Centre Catal谩 - PCC
Catalan Centre Party
1977–1977
28 Jun 14
Mackie / Rose (1991)
UPC
Coalici贸n Uni贸n del Pueblo Canario-UPC
Canary People's Union
1979–1982
16 Jul 16
Mackie / Rose (1991)
PRD
Partido Refoimista Democr谩tico - PRD
Democratic Reform Party
1986–1986
28 Jun 14
Mackie / Rose (1991)
Gr
original name missing
Greens
1986–1986
28 Jun 14
Mudde (2007)
FrNa
Frente Nacional
english name missing
1986–2007
16 Jul 19
Mudde (2007)
DN
Democracia nacional
english name missing
1994–2007
16 Jul 19
Mudde (2007)
Es
Espa帽a 2000
english name missing
2002–2007
16 Jul 19
Mudde (2007)
AlEs
Alternativa Espa帽ola
english name missing
2005–2007
16 Jul 19
PIP
Co
original name missing
Commitment-Q
2012–2015
17 Jul 19
Poll of Polls
Nca
NA
New Canaries
2008–2022
6 Jan 23
PPMD (all)
PRD
Democratic Reformist Party
english name missing
1992–1992
2 Feb 21
The PopuList
GCdE
Grupo Com煤n da Esquerda
Common Group of the Left
1989–2019
7 Mar 20