English Name
[ Liberal / Czech ] National Social Party
Time
1990–2006
Share
2.7% in 1990
Description
1990 · CSS · Czechoslovak Socialist Party (Československá strana socialistická) —
1995 · CSS · Free Democrats -- Liberal National Social Party (Svobodní demokraté – Liberální strana národně sociální) —
1997 · CSNS · Czech National Social Party (Česká strana národně sociální)
Wikipedia
· CSS
Party Facts ID
1813
Predecessor

  1990 · CSNS

Successor

New party: unknown

Already linked to 10 parties

ParlGov
CNSP
· Česká národně strana socialistická
Czech National Social(ist) Party
1990–1996
31 Dec 12
Wikipedia
SNS
· Česká strana národně sociální
Czech National Social Party
1897–2020
8 Jul 18
CLEA
CSS
Čs.strana socialistická
Czechoslovakian Socialist Party
1990–1990
22 Jul 15
Svobodné demokraté-Liberální strana národne sociální
Free Democrats- National Social Liberal Party
1996–1996
28 Jul 15
EJPR PDY
SNS
Česká strana národně sociální
Czech National Social Party
1996–2010
12 Apr 19
ESS
CSNS
original name missing
Czech National Social Party
2002–2004
12 Apr 19
ESS prtc*
CSS
[ Liberální / Česká ] strana národně sociální
CSNS Cz.National Social P.
2002–2004
9 Jun 20
ESS prtv*
CSS
[ Liberální / Česká ] strana národně sociální
CSNS Cz.National Social P.
2002–2004
9 Jun 20
original name missing
Free Democrats - Liberal Social National Party
1996–1996
14 Apr 19
ParlSpeech
LSNS
original name missing
english name missing
1993–1996
30 Jan 19