English Name
[ Liberal / Czech ] National Social Party
Time
1990–2006
Share
2.7% in 1990
Description
1990 Czechoslovak Socialist Party (Československá strana socialistická, CSS)
1995 Free Democrats — Liberal National Social Party (Svobodní demokraté — Liberální strana národně sociální, SD-LSNS)
1997 · CSNS · Czech National Social Party (Česká strana národně sociální)
Wikipedia
· CSS
Party Facts ID
1813
Predecessor

  1990 · CSNS

Successor

New party: unknown

Already linked to 10 parties

ParlGov
CNSP
· Česká národně strana socialistická
Czech National Social(ist) Party
1990–1996
31 Dec 12
Wikipedia
SNS
· Česká strana národně sociální
Czech National Social Party
1897–2020
8 Jul 18
CLEA
CSS
Čs.strana socialistická
Czechoslovakian Socialist Party
1990–1990
22 Jul 15
Svobodné demokraté-Liberální strana národne sociální
Free Democrats- National Social Liberal Party
1996–1996
28 Jul 15
EJPR PDY
SNS
Česká strana národně sociální
Czech National Social Party
1996–2010
12 Apr 19
Wikipedia tags
CSS
[ Liberální / Česká ] strana národně sociální
[ Liberal / Czech ] National Social Party
1990–2006
2 Sep 22
ESS prtc*
CSS
[ Liberální / Česká ] strana národně sociální
ČSNS
2002–2004
9 Jun 20
ESS prtv*
CSS
[ Liberální / Česká ] strana národně sociální
ČSNS
2002–2004
9 Jun 20
CSES-IMD
SDLSNS
original name missing
Free Democrats - Liberal Social National Party
1996–1996
14 Apr 19
ParlSpeech
LSNS
original name missing
english name missing
1993–1996
30 Jan 19