English Name
[ Liberal / Czech ] National Social Party
Time
1990–2006
Description
tags position: centre // centre-left
tags ideology: [ czech nationalism ] // social liberalism // reformism // democratic socialism // [ czechoslovakism ] // [ liberal socialism ]
tags used: 5
Details from Source

Already linked to 1 core party

[ Liberální / Česká ] strana národně sociální
[ Liberal / Czech ] National Social Party
1990–2006

Indirectly linked to these 9 parties in datasets

ParlGov
CNSP
· Česká národně strana socialistická
Czech National Social(ist) Party
1990–1996
31 Dec 12
Wikipedia
SNS
· Česká strana národně sociální
Czech National Social Party
1897–2020
8 Jul 18
CLEA
CSS
Čs.strana socialistická
Czechoslovakian Socialist Party
1990–1990
20 Jul 15
Svobodné demokraté-Liberální strana národne sociální
Free Democrats- National Social Liberal Party
1996–1996
20 Jul 15
EJPR PDY
SNS
Česká strana národně sociální
Czech National Social Party
1996–2010
10 Sep 15
ESS prtc*
CSS
[ Liberální / Česká ] strana národně sociální
ČSNS
2002–2004
9 Jun 20
ESS prtv*
CSS
[ Liberální / Česká ] strana národně sociální
ČSNS
2002–2004
9 Jun 20
CSES-IMD
SDLSNS
original name missing
Free Democrats - Liberal Social National Party
1996–1996
14 Apr 19
ParlSpeech
LSNS
original name missing
english name missing
1993–1996
17 Jan 19added: Sept. 2, 2022, 8:32 p.m. — updated: Sept. 5, 2022, 10:28 a.m.