# Years Size Links
ChCl 1912–1912
ChCl 1903–1903
DaCl 1908–1908
DoCl 1902–1903
JiKa 1902–1903
JiCl 1904–1904
KuCl 1904–1904
MuCl 1904–1904
Se 1924–1924
SeCl 1903–1903
YuKa 1908–1908
Ch 1915–1915
HaJi 1953–1953
JiDo 1928–1930
JiMi 1958–1991
Ji 1946–1953
Ka 1946–1953
Ka 1928–1932
Ke 1902–1924
KoDo 1936–1937
KoKy 1946–1949
Ko 1967–1991
Ky 1952–1952
MiSh 1960–1991
NiKy 1946–1991
NiMi 1955–1955
NiNo 1928–1928
NiRo 1928–1928
NiSh 1946–1991
NiTa 1930–1930
OkHaKo 1915–1915
RiDo 1915–1920
RiMi 1928–1937
RiSe 1902–1937
RoNo 1928–1930
RoNo 1949–1955
SaSh 1952–1955
ShKa 1949–1949
ShMiRe 1979–1991
ShMi 1928–1932
ShTa 1936–1937
ShJiCl 1979–1986
Sh 1936–1937
Te 1902–1904
ToKa 1937–1937
UhSh 1952–1955
ZeTa 1932–1932