# Years Size Links
AgrotikonErgatikon Komma 1928–1932 6.7%
Agrotikon Komma 1926–1936 6.2%
AnEl 2012–2015 10.6%
CUPR 1961–1961 33.7%
DiXa 2012–2019 2.1%
DiAr 2012–2012 6.3%
DiEn 1956–1956 48.2%
Dimokratiki Enosis 1926–1926 6.5%
Dimokratiki Parataksis 1951–1951 10.6%
DiSyNtMp 2012–2012 2.6%
DiKiKi 1996–2004 4.4%
Ellenikos Synagermos 1951–1952 49.2%
EnDiAr 1952–1958 24.4%
Enieon Metopon 1926–1932 5.0%
EnKe 2000–2019 3.4%
Enosi Kentrou 1963–1964 52.7%
EnKeDi 1974–1974 20.4%
EnDiKe 1977–1981 11.9%
Ethniki Parataxi 1977–1977 6.8%
EtPrEnKe 1951–1951 23.5%
EtRiEn 1956–1963 50.8%
EtDiKo 1928–1928 2.7%
Ethnikon komma ellados 1946–1946 6.0%
EtRiKo 1932–1932 4.1%
GRPR 1964–1964 35.3%
Inpaet 1946–1946 55.1%
KiDiSo 2015–2015 2.5%
KKSP 1952–1952 34.2%
Komma ethnikofronon 1946–1946 2.9%
Komma Fileleftheron 1926–2012 47.0%
KoGePa 1951–1951 2.1%
KoPr 1963–1981 3.7%
KoToEl 1926–1936 15.8%
Komma Ton Eleftherofronon 1977–2019 10.9%
LaEn 2015–2019 2.9%
LaKo 1926–1952 33.9%
LaOrSy 2004–2015 5.6%
Laiki Enotita 2009–2019 7.0%
Laikon Komma 1974–2019 54.4%
OiPr 2007–2012 2.9%
PaMe 1936–1936 5.8%
Pallaikon Metopon 1961–1964 14.6%
PaSoKiPA 1974–2015 48.1%
PoAn 1993–1996 4.9%
PrKo 1928–1956 8.4%
Proodeftikon Komma 1977–1977 2.7%
SyRiAr 2007–2019 31.5%
SytiArKatiPr 1993–2004 5.1%
SyEnKoMe 2012–2015 36.3%
ToPo 2015–2015 6.0%