English Name
Platform of Janusz Korwin-Mikke
Time
2005–2011
Share
1.6% in 2005
Wikipedia
· PJKM
Party Facts ID
913
Predecessor

Successor

New party: unknown

Already linked to 7 parties

Wikipedia
WiP
· Wolność i Praworządność
Freedom and Lawfulness
2005–2011
8 Jul 18
EJPR PDY
PJKM
Platforma Janusza Korwin-Mikke
Janusz Korwin-Mikke Platform
2005–2005
8 Sep 15
EJPR PDY
NPJKM
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
New Right of Janusz Korwin-Mikke
2011–2011
8 Sep 15
ESS prtc*
PJKM
Platforma Janusza Korwin-Mikke
Platforma Janusza Korwin-Mikke
2006–2014
9 Jun 20
ESS prtv*
PJKM
Platforma Janusza Korwin-Mikke
Platforma Janusza Korwin-Mikke
2006–2014
9 Jun 20
CSES-IMD
PlJaKo
original name missing
Platforma Janusza Korwin-Mikke
2005–2005
24 Apr 19
EU-NED
PJKM
Platforma Janusza Korwin-Mikke
Platform of Janusz Korwin-Mikke
1987–2020
11 Jul 22