English Name
Motherland
Time
2006–2006
Share
2.1% in 2006
Wikipedia
Party Facts ID
897
Predecessor

Successor

New party: unknown

Already linked to 4 parties

Wikipedia
JS
· Jaunā Saskaņa
Motherland
2004–2020
4 Jan 22
Politiskā patriotiskā apvienība "Dzimtene"
Political Patriotic Union "Motherlandā€
2006–2006
22 Jul 15
Wikipedia tags
D
Dzimtene
Motherland
2006–2006
2 Sep 22
EU-NED
DZIMTENE
Dzimtene
Motherland
1987–2020
11 Jul 22