English Name
Workers' Party of Korea
Other Names
Korean: ์กฐ์„ ๋กœ๋™๋‹น
Time
since 1949
Share
88.2% in 2009
Wikipedia
· WPK
Party Facts ID
4712
Predecessor

Successor

New party: unknown

Already linked to 7 parties

Wikipedia
WPK
· ์กฐ์„ ๋กœ๋™๋‹น
Workers' Party of Korea
1949–2020
8 Jul 18
Wikipedia tags
WPK
Joseon-Rodong-Dang
Workers' Party of Korea
1949–2018
2 Sep 22
CHISOLS
CND
original name missing
english name missing
1948–2008
25 Aug 17
DPI
KWP
original name missing
Korean Worker's Party
2015–2015
26 Aug 17
PolCon
Wo
original name missing
Worker's
1948–2012
8 Aug 16
Janda (1980)
KoWoPa
Korean Workers' Party
english name missing
1950–1962
10 Dec 15
Leaders Global
WPK
original name missing
Workers' Party of Korea
1946–2020
27 Mar 21