English Name
Lakas — Christian Muslim Democrats
Time
1991–2008
Share
31.2% in 2004
Description
In 2009 Lakas-CMD merged with KAMPI to Lakas Kampi CMD which changed its name in 2012 to Lakas-CMD.
Wikipedia
· Lakas CMD
Party Facts ID
2388
Predecessor

Successor

New party: no

Already linked to 16 parties

Wikipedia
LaKratMu
· Lakas–Demokratang Kristiyano at Muslim
Lakas–CMD
1991–2008
8 Jul 18
Lakas-Christian Muslim Democrats
Lakas-Christian Muslim Democrats
2004–2013
24 Sep 15
Lakas-Kabalikat Ng Malayang Pilipino-Demokratikong Kristiyano At Muslim
Lakas-Partner of Free Filipinos-Christian Muslim Democrats
2010–2010
20 Oct 15
V-Party
LakasCMD
original name missing
Lakas – Christian Muslim Democrats
1992–2013
7 Mar 20
Wikipedia tags
Lakas CMD
Lakas ng Tao — CMD
Lakas — Christian Muslim Democrats
1991–2008
2 Sep 22
CHISOLS
LENNUCD
original name missing
english name missing
1992–1998
23 Feb 18
CHISOLS
LENUCDUMDP
original name missing
english name missing
2001–2008
14 Jul 18
DPI
LN
original name missing
Lakas N
1993–2001
26 Aug 17
original name missing
english name missing
2002–2013
6 Sep 17
Kitschelt (2013)
LakasCMD
Lakas-Christian Muslim Democrats
Lakas-Christian Muslim Democrats
2008–2009
14 Jun 14
PolCon
LaanMuDe
original name missing
Lakas-Christian and Muslim Democrats
2005–2012
27 Sep 16
WhoGov
LAKASCMD
Lakas ng Tao – CMD
Lakas – Christian Muslim Democrats
1992–2000
5 Jan 21
World Values Survey
NUCDNUCD
NA
Partido Lakas ng Tao (Lakas) and the National Union of Christian Democrats (NUCD)
2010–2014
7 Jul 17
Elections Global
LakasCMD
Lakas – Christian Muslim Democrats
Lakas – Christian Muslim Democrats
1992–2013
8 Feb 19
original name missing
Lakas-Christian Muslim Democrats
2004–2010
3 Oct 20
Leaders Global
LakasCMD
original name missing
Lakas – Christian Muslim Democrats
1992–2009
27 Mar 21