English Name
Common Choice
Time
1994–1994
Share
10.4% in 1994
Wikipedia
· SV
Party Facts ID
205
Predecessor

Successor

New party: unknown

Already linked to 8 parties

Manifesto Project
SV
Spoločná Vol’ba
Common Choice
1994–1994
1 Jan 13
ParlGov
SV
· Spoločná voľba
Common Choice
1994–1994
31 Dec 12
Wikipedia
Spvo
· Spoločná voľba
Common Choice
1994–1997
9 Oct 18
EJPR PDY
SV
Spoločná voľba
Common Choice
1994–1994
5 May 14
DPI
SV
original name missing
english name missing
1995–1998
18 Aug 18
PolCon
CoCh
original name missing
Common Choice
1995–2002
15 Jul 16
ERDDA (2013)
SV
Spolo?n? Vod'ba
Common Choice
1994–1994
16 Mar 13
Spolocná volba-Strana demokratickej lavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku, Hnutie polnohospodárov Slovenskej republiky
Common Choice-Party of the Democratic Left Social Democratic Party of Slovakia Green Party of Slovakia
1994–1994
7 Dec 18