English Name
Latvian Green Party
Time
1993–2006
Share
2.3% in 1998
Wikipedia
· LZP
Party Facts ID
1296
Predecessor

Successor

New party: unknown

Already linked to 10 parties

Manifesto Project
LNNKLZP
Koalīcija Latvijas Nacionālā Konservatīvā Partija un Latvijas Zaļā Partija
Coalition Latvian National Conservative Party and Latvian Green Party
1995–1995
18 Jan 19
ParlGov
LZP
· Latvijas Zaļā partija
Latvian Green Party
1993–1998
31 Dec 12
Wikipedia
LZP
· Latvijas Zaļā partija
Latvian Green Party
1990–2020
8 Jul 18
EJPR PDY
DPKDSLZP
Darba partijas, Kristīgi demokrātiskā savienība un Latvijas Zaļā partija
Alliance of the Labour Party, Christian Democratic Union and Latvian Green Party
1998–1998
17 Sep 15
V-Party
LZP
original name missing
Latvian Green Party
2002–2018
7 Mar 20
Wikipedia tags
LZP
Latvijas Zaļā partija
Latvian Green Party
1993–2006
2 Sep 22
CHISOLS
LZP
original name missing
Latvian Green Party
1919–1919
13 Jul 18
WhoGov
LZP
Latvijas Zala partija
Latvian Green Party
1997–1998
28 Dec 20
EPAC (2018)
LZP
Latvijas Zaļā Partija
Latvian Green Party
2011–2016
12 Nov 14
Global Elections DB
LaNaCoPaGrPa
original name missing
Latvian National Conservative Party-Latvian Green Party
1995–1995
18 Jan 19