English Name
Koalice (Christian Dem.&Freedom Union)
Time
2002–2004
Details from Source

Already linked to 1 core party

Čtyřkoalice
Four-Coalition
1998–2002

Indirectly linked to these 5 parties in datasets

Manifesto Project
KDUSLUSDEU
Křest'anská a demokratická unie - Česká strana lidová - Unie svobody - Demokratická unie
Christian and Democratic Union - Czech People's Party - Freedom Union - Democratic Union
2002–2002
1 Jan 13
Wikipedia
ty
· Čtyřkoalice
Four-Coalition
1998–2002
9 Oct 18
V-Party
FC
original name missing
Four-Coalition
2002–2002
7 Mar 20
Wikipedia tags
FC
Čtyřkoalice
Four-Coalition
1998–2002
2 Sep 22
original name missing
english name missing
2003–2006
6 Sep 18added: June 9, 2020, 12:30 a.m. — updated: Aug. 19, 2023, 1:52 p.m.