# Years Size Links
LsNS 2011–2019 8.0%
MH 2011–2019 6.5%
OLaNO 2011–2019 11.0%
SaS 2011–2019 12.1%
SIET 2011–2019 5.6%
SME 2011–2019 6.6%
SMER 2011–2019 28.3%
SNS 2011–2019 8.6%