# Years Size Links
CiAl 2016–2016 6.3%
DePa 1981–2016 27.6%
DeRa 1981–2016 35.9%
DeRaofCyanLiPa 1991–1996 35.8%
EcanEnMo 1996–2016 6.0%
EuPa 2006–2011 5.7%
FiDeMo 2001–2001 2.2%
MofoSoDe 1981–2016 11.1%
NaPeFr 2011–2016 2.3%
NeHo 1996–2001 3.0%
PrPaofWoPe 1981–2016 34.7%
SoMo 2016–2016 5.9%
UnDe 2001–2006 2.6%